5-minuten Nederlands

92 - Boze boeren en boeken

June 15, 2022 vijfminutennederlands Episode 92
5-minuten Nederlands
92 - Boze boeren en boeken
Show Notes

Wat een gedoe vorige week vrijdag. Het kabinet had de nieuwe plannen gepresenteerd voor het beperken van de uitstoot van stikstof. Die zijn voor de boeren in ons land ingrijpend, maar nodig om natuurgebieden te behouden. Bij veeteelt boerderijen komen mest en urine van de dieren met elkaar in aanraking en zo ontstaat ammoniak, wat stikstofneerslag veroorzaakt. Hoewel boeren dit steeds beter kunnen beperken, blijft de enorme hoeveelheid mest een groot probleem. Volgens het CBS (het Centraal Bureau voor Statistiek) hebben we bijna vier miljoen koeien en meer dan twaalf miljoen varkens. Dat is best veel voor zo’n klein land als Nederland ...

Welkom  bij de podcast 5-minuten Nederlands, aflevering 92. Als je de tekst van de podcast wilt lezen, kijk dan op de website https://petje.af/5-minutennederlands. Als je de teksten van eerdere podcasts wilt ontvangen of vragen hebt, stuur dan een email naar 5minutennl@gmail.com.

Mijn naam is Caroline, ik ben taaldocent op de universiteit en woon in Leiden. In deze podcasts vertel ik iets over mijn leven, over wat ik de afgelopen dagen heb beleefd of iets over de Nederlandse taal en cultuur. Als je de podcast wilt steunen, kun je op de website van Petje.af een bijdrage geven voor bijvoorbeeld een kopje koffie tijdens het maken van de podcast. Veel dank alvast.

Support the show