5-minuten Nederlands

45 - Dijken en duinen

July 07, 2021 vijfminutennederlands Episode 45
5-minuten Nederlands
45 - Dijken en duinen
Show Notes

Nederland is een waterland: in het noorden heb je de Waddenzee en in het westen de Noordzee. Ook zijn er veel grote rivieren, zoals de Rijn, die vanuit Zwitserland regenwater en smeltwater van de sneeuw naar de zee laat stromen.  Daarnaast ligt Nederland ook nog ‘s voor 40% onder de zeespiegel. Dit betekent dat als de dijken of duinen doorbreken bijna de helft van het land onder water stroomt. Dat zou natuurlijk een enorme ramp betekenen. Maar gelukkig zijn we in dit land heel goed in het bouwen van waterkeringen. Er is in Nederland meer dan 3000 km aan waterkering, in de vorm van dijken en duinen, om ons te beschermen tegen het water van de zee en de rivieren. De duinen zijn door de natuur ontstaan, maar dijken, dammen en sluizen zijn door mensen gemaakt. 

Welkom  bij de podcast 5-minuten Nederlands, aflevering 45. Als je de tekst wilt ontvangen van deze podcast, stuur dan een email naar [email protected].  

Mijn naam is Caroline, ik ben taaldocent op de universiteit en woon in Leiden. In deze podcasts vertel ik iets over mijn leven, over wat ik de afgelopen dagen heb beleefd of iets over de Nederlandse taal en cultuur.

Support the show (https://petje.af/5-minutennederlands)